Arş. Gör. Dr. CİHAT ERDOĞAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. CİHAT ERDOĞAN

T: (0282) 250 2375

M cerdogan@nku.edu.tr

W cerdogan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİLGİSAYAR MÜHENDSİLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2012-2018
Tez: (2018)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2010-2012
Tez: (2012)
Lisans
Üniversite: MANAS ÜNİVERSİTESİ (KIRGIZİSTAN)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİLGİSAYAR MÜHENDSİLİОİ
Öğrenim Yılları: 2001-2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Rusça:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. N.K.Ü. ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2009-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Imperial R., Ahmed Z., Toor O. M., ERDOĞAN C., Khaliq A., Case P., Kennedy K., James C., Cummings L. S., Melton N., Raza S., DİRİ B., Mohammad R., El Rayes B., Pluard T., Hussain A., Subramanian J., Ashiq M., Comparative proteogenomic analysis of right-sided colon cancer, left-sided colon cancer and rectal cancer reveals distinct mutational profiles, Molecular Cancer, vol. 17, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. UZUN E., BULUŞ H. N., ERDOĞAN C., Veritabanı Tasarımının Yazılım Performansına Etkisi: Normalizasyona karşı Denormalizasyon, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 22, pp. 887-895, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. ERDOĞAN C., KURT YAVUZ Z., DİRİ B., Estimation of the proteomic cancer co-expression sub networks by using association estimators, PLOS ONE, vol. 12, pp. 188016, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. UZUN E., ERDOĞAN C., SAYGILI A., HİYERARŞİK KÜMELEME MODELİ KULLANAN WEB TABANLI BİR ÖDEV DEĞERLENDİRME SİSTEMİ, Electronic Journal of Vocational Colleges, vol. 6, pp. 87-98, 2016.
Özgün Makale ASOS, DOAJ, Index Copernicus, Aniji, DRJI, Google Scholar Erişim Linki
5. BULUŞ H. N., ERDOĞAN C., DİRİ B., METİN VERİLERDE DİZGİ EŞLEME VE SIKIŞTIRILMIŞ DİZGİ EŞLEME İŞLEMLERİ ARASINDAKİ PERFORMANS FARKLARININ İNCELENMESİ, Electronic Journal of Vocational Colleges, vol. 6, pp. 60-76, 2016.
Özgün Makale ASOS, DOAJ, Index Copernicus, Aniji, DRJI, Google Scholar Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ERDOĞAN C., KURT Z., DİRİ B., An Analysis of the Association Estimators in Biological Network Inference Algorithms on Glioblastoma Multiforme Proteomic Data, International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling (03.07.2017-07.07.2017).
Özet bildiri
2. ERDOĞAN C., KURT Z., DİRİ B., Ağ Çıkarım Algoritmalarındaki İlişki Tahmincilerinin Meme Kanseri Proteomik Verileri Üzerinde İncelenmesi, 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (15.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. UZUN E., BULUŞ H. N., ERDOĞAN C., KAYA H., İlişkisel Veritabanlarında Denormalizasyon Etkisi: Bir Anket Uygulaması, Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2016) (20.10.2016-23.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. ERDOĞAN C., DİRİ B., BULUŞ H. N., Analyzing the performance differences between pattern matching and compressed pattern matching on texts, International Conference on Electronics Computer and Computation (07.11.2013-09.11.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded Erişim Linki
2. IEEE Access, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. IETE Journal of Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Namık Kemal Üniversitesi (N.K.Ü.) Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı Kurulması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 14.11.2014-17.05.2016.
2. Akıllı Ders Yönetim Sistemi ile Programlama Ödevleri için İntihal Tespiti Uygulaması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2014-11.08.2015.
Üyelikler
Bölüm Staj Komisyonu, Üye, 2010-.
Bölüm Satın Alma Komisyonu , Üye, 2010-.